Snímače akustické emise

Stahněte si náš poslední katalog snímačů.

Sondy-DAKEL

Přenosová charakteristika snímačů AE DAKEL pasivního typu (bez vestavěného předzesilovače s účinky pásmové propusti) má obecně rezonanční charakter. V širokém frekvenčním spektru se vyskytují lokální maxima a minima s polohou závislou na typu pouzdra snímače a geometrických rozměrech použitého piezoelementu. Dolní hranice přenosových charakteristik je cca 10 kHz - pro nutnost aplikace střídavé (kapacitní) vazby z důvodu eliminace vlivu pyroelektrického jevu. Snímače DAKEL lze použít až pro frekvence 2,8 MHz. Při frekvencích vyšších než 1 MHz je přenosová charakteristika ovlivněna vlastnosmi použitého koaxiálního kabelu.

U jednotlivých typů snímačů jsou uváděny "Relativní srovnávací charakteristiky REF05" získané buzením v soustavě pulser-snímač. Jako pulser je při všech měřeních použit měnič REF05. Buzení je prováděno sinusovým signálem 1 VRMS. Snímání je prováděno aparaturou DAKEL-XEDO se vstupním zesilovačem, pracujícím v pásmu 80 kHz až 750 kHz.

Rozdělení dle frekvenčního rozsahu měřených signálů: Rozdělení snímačů akustické emise podle vestavěných elektronických obvodů: Rozdělení podle dovolených provozních teplot snímačů: Rozdělení podle mechanické odolnosti pouzder snímačů a stupně krytí: Rozdělení podle způsobu spojení k měřenému objektu: Rozdělení podle materiálu stykové plochy snímače: Rozdělení podle použitého druhu piezokeramiky:
Copyright © 2006-2023 DAKEL