Analyzátor IPL

Analyzátor IPLNově vyvinutý systém umožňující 12-bitové synchronní kontinuální vzorkování 4 kanálů frekvencí 2 MSample/s a nepřetržité ukládání navzorkovaných dat do paměti PC. Analogová část měřicích kanálů je odvozena od systému XEDO. Komunikace s PC a přenos dat je zajišťován rozhraním USB2.0. Data jsou na disk ukládána rychlostí kolem 16 MB/s, což představuje zhruba 56 GB na hodinové měření a celková doba měření je v podstatě omezena jen kapacitou diskového prostoru, který je schopen pracovat nepřetržitě alespoň v takové rychlosti ukládání.

Technické parametry
Počet kanálů: 4 pro akustickou emisi
1 pro záznam pomocné veličiny
Zesílení vstupních zesilovačů pro AE: nastavitelné programem v rozsahu 0 dB až +80 dB
Vstupní impedance - kanály pro AE: 820 Ohmů
Rozsah vst. napětí pomocné veličiny: -30 V až +30 V, desetibitový A/D převodník
Vstupní impedance - pomocný kanál: 200 kOhmů
Kmitočet vzorkování - všechny kanály: 2 Ms/s
Kmitočtový rozsah: 50 kHz až 600 kHz (4 kanály pro AE)
0 až 2 kHz (pomocný kanál, lze upravit)
Rozměry (v x š x h): 120 x 175 x 270 mm
Napájení: 100-240 V, 50-60 Hz, max. 25 W
nebo 12VDC/1A z externího adaptéru

On-line lze na monitoru současně sledovat obálku maximálních amplitud všech kanálů s nastavitelnou úrovní časové komprese. Pro pohodlné nastavení zesílení měřících kanálů je možné zobrazovat obálky vstupních napětí i bez ukládání naměřených dat na pevný disk. Po ukončení měření umožňuje zpracování naměřených dat program Dakel UI, který pracuje pod operačním systémem Linux. Tento program poskytuje tyto možnosti zpracování dat:

 • Výpis jednotlivých emisních událostí dle požadovaných detekčních prahů a to i v podobě binárních souborů pro zpracování ve vyhodnocovacím programu DaeShow. Tento krok lze opakovat s různě volenými prahovými úrovněmi nebo použít komplexnější algoritmy detekce emisních událostí, které umožňují eliminovat nepřesnosti vznikající prahovou detekcí EU a tím zvýšit např. přesnost lokalizace emisních zdrojů.
 • Další z výstupů je průběh parametru Count a to až pro 256 prahů ze vstupního rozsahu.
 • Výpočet grafického znázornění vývoje frekvenčních spekter pro jednotlivé kanály s průběhem signálu pomocné veličiny, graf vývoje frekvenčního spektra v zadaných časech, vývoj energie signálu na vybraných frekvencích v čase.
 • Export naměřených dat do programu DaeShow, používaném pro lokalizaci emisních událostí a další zpracování signálu.
 • Export naměřených dat v textové, nebo binární podobě pro zpracování v jiných programech (Matlab, apod.).
 • Kompletně zaznamenaný signál emisních událostí rovněž umožní využití moderních matematicko-statistických metod zaměřených na identifikaci emisních zdrojů.

  Na rozdíl od dosud používaných metod ukládání parametrů signálu umožňuje uložený kompletně navzorkovaný signál následnou analýzu s jinak zadanými parametry stejně, jako by celé měření probíhalo s těmito parametry znova. Některá měření však není principiálně možné opakovat díky nevratné změně testovaného objektu.

  Některé ovládací panely programu DAKEL-UI: vlevo sběr dat, vpravo spektrální analýza
  Software - sběr dat  Software - spektrální analýza

  Graf spektrálního složení signálu AE - trhací zkouška vzorku z čistého hliníku.
  Černě zakreslen průběh zatěžovací síly, zcela vlevo zeleně je počet překmitů signálu přes stanovenou mez (counts). Barevně je znázorněno spektrální rozložení energie signálu v závislosti na čase.
  Spectrogram

  Copyright © 2006-2023 DAKEL