Systém DAKEL-XEDO©

Analyzátor XEDO Univerzální měřící a diagnostický systém DAKEL-XEDO© byl vyvinut firmou ZD Rpety-Dakel, která má v této oblasti více než desetiletou tradici a jejíž produkty jsou již mnoho let úspěšně používány např. v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice a Mochovce. Systém XEDO byl navržen především pro průmyslové použití, ale již během zkušebních testů (např. v Ústavu termomechaniky AV ČR) se dobře osvědčil i při laboratorních měřeních.

Oblasti použití

Díky standardnímu komunikačnímu rozhraní (Ethernet) je možné jednoduše sestavovat plošně i objemově rozsáhlé aplikace s možností centrálního zpracování a archivace měřených dat.

Popis systému

Analyzátor XEDO Hlavními stavebními prvky systému jsou (samozřejmě kromě řídících PC) různé typy měřících a komunikačních jednotek (karet), po skupinách tvořící kompaktní, nezávislé a plně funkční měřící přístroje (boxy). V těchto boxech je možné kombinovat libovolné měřící jednotky s alespoň jednou komunikační, jejíž prostřednictvím probíhá přenos měřených dat do řídícího počítače (popř. počítačů).
V rámci boxu probíhá komunikace mezi jednotkami po univerzální vysokorychlostní sběrnici, která poskytuje všem připojeným jednotkám mimo jiné i informace o přesném čase (přesnost na 1 µs). Každá jednotka je schopna v rámci sběrnice rozeznat svou pozici i komunikační adresu, takže po připojení k PC je možné podat uživateli přesné informace o celém systému (plug and play). Veškeré konfigurace parametrů měření se nastavují z PC, navíc je také možné každý box dálkově (prostřednictvím komunikační karty) hardwarově inicializovat (reset).

V současnosti jsou k dispozici následující typy jednotek systému XEDO:

Softwarové vybavení

Každá jednotka systému Xedo obsahuje výkonný 16-bitový digitální signálový procesor (DSP). Řídící program pro každý takový procesor je pevně uložen v paměti ROM, která je umístěna přímo na desce plošných spojů dané jednotky. Ačkoliv je paměť ROM součástí hardwarové části systému, je program považován za součást softwarového vybavení a vztahují se na něj veškeré update, které budou poskytovány s řídícím programem pro PC.
Řídící program pro PC, umožňující konfiguraci a měření s připojeným systémem. Program je společný pro všechny typy měřících jednotek, které jsou (a budou) k dispozici. V současnosti je podporována platforma OS Windows, s využitím standardních síťových ovladačů a s jejich rozšířením Windows Sockets 2.

 

Copyright © 2006-2023 DAKEL