O nás

Středisko DAKEL vzniklo v roce 1989 jako přidružená výroba Zemědělského družstva Rpety. Bylo založeno skupinou pracovníků, pocházejících z různých státních výzkumných ústavů za účelem vyvinout a vyrábět zařízení, využívající akustickou emisi. Zakladatelé byli specialisty v různých technických a vědeckých oborech: lomová mechanika, akustická emise, nedestruktivní testování materiálů, teorie strukturální spolehlivosti, elektronika a programování. Hlavním předmětem činnosti střediska technické diagnostiky je aplikace diagnostických systémů na principu akustické emise (AE) včetně zpracování získaných dat.

Náplní činnosti jsou tyto úkony:

Při řešení problémů v oblasti nedestruktivního testování DAKEL od počátku spolupracuje s mnoha vědeckými a výzkumnými institucemi i univerzitami, jako např. Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, Matematickou fakultou Univerzity Karlovy, Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem a.s., Strojní fakultou VUT v Brně, Zváračským ústavem v Bratislavě, VÚJE Trnava, ... .

 

Copyright © 2006-2024 DAKEL